Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

De eerste verjaardag van de “Flexwet”

De eerste verjaardag van de “Flexwet”

Gefeliciteerd met de eerste verjaardag van uw flex-BV !

Op 1 oktober 2013 was het 1 jaar geleden dat de wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (ook wel aangeduid als de “Flexwet”) van kracht werd.

Door de Flexwet werden in één keer de Flex-BV regels op alle (nieuwe èn bestaande) BV’s van toepassing.

BV’s die vóór 1 oktober 2012 zijn opgericht hebben in hun statuten vaak verwijzingen naar de oude wetsbepalingen. Sommige van die bepalingen hebben hun werking verloren, andere, verouderde, bepalingen blijven echter gelden totdat de statuten op dat punt gewijzigd zijn.

In vogelvlucht volgen hier enkele belangrijke wijzigingen van de Flexwet:

  • het minimumkapitaal is afgeschaft, hierdoor kunt u bijna het hele geplaatste kapitaal aan uzelf uitkeren;
  • beperkingen bij de financiering van de overname van een BV zijn vervallen;
  • de mogelijkheden voor inkoop van aandelen zijn verruimd;
  • de procedure voor kapitaalvermindering is vereenvoudigd;
  • het is mogelijk om aandelen zonder stemrecht uit te geven;
  • de minimumtermijn voor oproeping van een aandeelhoudersvergadering is verkort tot 8 dagen;
  • als er certificaten van aandelen van een BV zijn uitgegeven, dan had dat vóór 1 oktober 2013 moeten zijn aangetekend in het register van aandeelhouders, als die certificaathouders ook zogenoemde “vergaderrechten” hebben;
  • de regels over de uitkering van dividend en reserves zijn veranderd. U moet nu voldoen aan de zogenoemde balans- en uitkeringstest. Het bestuur moet, nadat de aandeelhouder een besluit tot uitkering heeft genomen, dit besluit goedkeuren, vóórdat de uitkering ook daadwerkelijk kan plaatsvinden;
  • de tegenstrijdig belang regeling is gewijzigd (deze laatste door een andere wet: de Wet Bestuur en Toezicht, per 1 januari 2013).

Niet alle nieuwe bepalingen zullen voor u dagelijks van belang zijn, maar het kan toch geen kwaad als u de verjaardag van de flex BV “viert” door de statuten van uw BV nog eens tegen het licht te houden.

René_72x100
René Rieter