Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Flexibilisering zorgverlof aangenomen door Eerste Kamer

Flexibilisering zorgverlof aangenomen door Eerste Kamer

Op dinsdag 16 december 2014 is het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden door de Eerste Kamer aangenomen. Het doel van het wetsvoorstel is om het mogelijk te maken dat werknemers flexibeler gebruik maken van verlofregelingen. Zie hier een link naar het artikel waarin de hoofdlijnen van het inmiddels aangenomen wetsvoorstel worden besproken.

De wet treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2015.

Hanneke Senden
Hanneke Senden