Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Wereldwijd geldend concurrentiebeding niet onnodig ruim

Wereldwijd geldend concurrentiebeding niet onnodig ruim

Dat een concurrentiebeding slechts een betrekkelijke waarde heeft is een veel gehoord misverstand. Is een dergelijk beding eenmaal tussen de werkgever en de werknemer overeengekomen, dan is het uitgangspunt dat de werknemer daar ook daadwerkelijk aan kan worden gehouden. Een uitspraak van de kantonrechter Amsterdam van 7 maart 2014, waarin een wereldwijd geldend concurrentiebeding niet onnodig ruim werd geacht, bewijst dit maar weer eens.

Hoe zat het ook alweer?

Een concurrentiebeding is een beding in de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer beperkt wordt in zijn bevoegdheid na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te zijn. Bijvoorbeeld door bij een concurrent van de ex-werkgever te gaan werken. Voor de geldigheid is vereist dat het beding schriftelijk wordt overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Het verbinden van bijvoorbeeld een maximale duur of geografisch gebied aan het beding is niet verplicht (maar overigens wel gebruikelijk). Slechts in het geval dat een concurrentiebeding onredelijk bezwarend is kan deze na een belangenafweging door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd. Of dit het geval is, zal aan de hand van de omstandigheden van het geval worden beoordeeld.

Uitspraak

In de onderhavige zaak oordeelde de rechter dat het tussen Booking.com en (ex-)werknemer overeengekomen concurrentiebeding niet te ruim geformuleerd is, gezien het feit dat het boeken van hotels vanaf iedere plek op de wereld kan gebeuren. Bovendien wordt de werknemer niet onredelijk beperkt in zijn vrijheid elders te gaan werken. Het is de werknemer slechts niet toegestaan bij een onlinehotelboekingsbedrijf te gaan werken en bijvoorbeeld wel bij een ander onlineboekingsbedrijf. De vordering tot nakoming van het concurrentiebeding wordt toegewezen voor de duur van het beding, nu het belang van Booking.com in dit geval zwaarder weegt dan dit van de werknemer.

Wetswijziging

Na invoering van de nieuwe Wet Werk & Zekerheid zullen de regels m.b.t. het concurrentiebeding wijzigen. Per 1 juli 2014 zal een dergelijk beding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog slechts zijn toegestaan indien schriftelijk door de werkgever wordt gemotiveerd dat voor dit beding zogenoemde ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ bestaan. (Zie ook: Wet werk en zekerheid: wat verandert er per 1 juli 2014?)

Desirée_72x100
Desirée Verlaan