Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Btw-ondernemerschap voor de eigenaar van zonnepanelen?

Btw-ondernemerschap voor de eigenaar van zonnepanelen?

Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan over omzetbelasting en zonnepanelen. Het Europese Hof van Justitie oordeelt dat particulieren die elektriciteit opwekken met zonnepanelen als btw-ondernemer kunnen worden aangemerkt en recht hebben op aftrek van voorbelasting (HvJ EU 20 juni 2013, nr. C-219/12 (Fuchs)).

Het produceren van elektriciteit via zonnepalen op het dak van een woning, waarbij (een deel van) de opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan een energieleverancier vormt volgens het Hof van Justitie een economische activiteit in de zin van de Europese Btw-richtlijn. Dit is volgens het Hof van Justitie niet anders indien de hoeveelheid opgewekte elektriciteit minder bedraagt dan de door de particulier voor privédoeleinden verbruikte hoeveelheid elektriciteit.

Of particulieren als btw-ondernemer moeten worden aangemerkt hangt mede af van wat met de energieleverancier is overeengekomen. Zo oordeelde het Hof van Justitie dat de desbetreffende particulier de zonnepanelen exploiteerde om er ‘opbrengst’ uit te verkrijgen (omdat hij een vergoeding kreeg voor de geleverde energie). Waarschijnlijk zal een groot aantal particulieren als gevolg van deze uitspraak als btw-ondernemer moeten worden aangemerkt. Dit heeft grote gevolgen. De btw die is betaald voor aanschaf, plaatsing en onderhoud van de panelen kan (wellicht gedeeltelijk) in aftrek worden gebracht; mogelijk zal wél aan bepaalde administratieve vereisten voldaan moeten worden, zoals het voeren van een btw-administratie.

Tot deze uitspraak van het Hof van Justitie is men in Nederland niet van een dergelijk btw-ondernemerschap uitgegaan. Het is nu wachten op een inhoudelijke reactie van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken over de gevolgen van de uitspraak voor Nederland. Niet zeker is onder welke omstandigheden in het verleden betaalde btw over zonnepanelen nog kan worden teruggevraagd. Het kan daarom raadzaam zijn voor particulieren om zich zo spoedig mogelijk als ondernemer aan te melden bij de belastingdienst.

Klik hier voor het hele artikel

Ernst_72x100 Jos Webbink.72x100
Ernst Barten  Jos Webbink