Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Consumentencontracten en -geschilbescherming in de energiesector

Consumentencontracten en -geschilbescherming in de energiesector

Consumentencontracten voor de levering van energie leiden veelvuldig tot geschillen tussen leveranciers en consumenten. Dat lijkt mede te worden veroorzaakt doordat consumentencontracten voor de levering van energie een aparte plaats innemen binnen het civielrechtelijke consumentenrecht. De wetgever heeft gekozen voor toepassing van het wettelijke regime voor consumentenkoop op deze levering. Dat betekent dat voor deze levering dezelfde regelgeving geldt als voor de koop van roerende zaken, terwijl die regelgeving niet is toegesneden op levering van energie. De uitspraken van de Geschillencommissie Energie en Water en (kanton)rechters over consumentencontracten voor de levering van energie laten zien dat deze situatie soms tot verrassende uitspraken leidt.
In dit artikel zal de geschilbeslechting door de Geschillencommissie Energie en Water besproken worden. Voorts zal worden ingegaan op een aantal veelvoorkomende geschilpunten ten aanzien van consumentencontracten in de energiesector, waarbij gekozen is voor een civielrechtelijke invalshoek. Hierbij zullen de recente ontwikkelingen ten aanzien van veel voorkomende geschilpunten de revue passeren, zoals het ontstaan/bestaan van overeenkomsten, bedenktermijnen waarbinnen de overeenkomst ongedaan kan worden gemaakt (zoals bij verkoop op afstand en colportage) en terugbetaling van reeds geleverde energie. Ook zal een aantal relevante actualiteiten kort worden aangestipt, zoals de Richtlijn Consumentenrechten.
Bron: TvE 2012, nr. 1, p. 4-10

Klik hier voor het hele artikel

Roelien_72x100
Roelien van Neck