Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

PSD2 in Nederland |12 min

PSD2 in Nederland |12 min

Op 19 februari 2019 is in Nederland de wetgeving waarmee de gewijzigde Betaaldiensten Richtlijn (Payment Services Directive, vaak afgekort tot PSD2) is omgezet in werking getreden. Dit ruim een jaar later dan de bedoeling was. In deze podcast bespreken Karen Berg en Hera Butt de PSD2.

Toelichting PSD2

Met PSD2 worden o.a. een tweetal nieuwe betaaldiensten geïntroduceerd en gereguleerd: (1) het verlenen van rekeninginformatiediensten en (2) het verlenen van betaalinitiatiediensten. Partijen die deze diensten willen aanbieden in Nederland hebben in principe een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank. Daarnaast regelt PSD2 dat deze nieuwe dienstverleners toegang krijgen tot betaalrekeninggegevens van klanten van Nederlandse rekeningdienstverlenende betaaldienstverleners (kort gezegd: banken), dit wordt ook wel ‘open banking’ genoemd.

Luisterwijzer podcast

Tijdens deze podcast komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat zijn de belangrijkste gevolgen van deze nieuwe wetgeving?
  • Waarom heeft het zo lang geduurd voordat de nieuwe wetgeving in Nederland in werking is getreden?
  • Welke nieuwe diensten worden door PSD2 mogelijk?
  • Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor dienstverleners die een vergunning op grond van de PSD2 wetgeving hebben?


Zie voor meer informatie over de PSD2 ook de eerdere blogs hierover: